POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ

I. Cel

Celem niniejszej polityki jest wprowadzenie efektywnych rozwiazan zapewniajacych uzyskanie przez spólke CST Financial Services Ltd, zwana dalej „Spólka”, najlepszego mozliwego rezultatu dla klientów Spólki podczas realizacji zlecen klientów.

II. Policy

Centrum Transakcyjne (Dealing Room) to najwazniejszy dzial, do którego niniejsza Polityka realizacji zlecen znajduje zastosowanie. Kierownictwo wyzszego szczebla dokonuje przegladu polityki co roku lub w po wystapieniu istotnej zmiany wplywajacej na zdolnosc Spólki do dalszego oferowania najlepszej mozliwej realizacji zlecen swoich klientów za pomoca platformy transakcyjnej Spólki.

Spólka wprowadzila i utrzymuje Polityke realizacji zlecen w celu wykonania zobowiazania do realizacji zlecen na warunkach najbardziej korzystnych dla klientów i zapewnienia im najlepszego mozliwego rezultatu, biorac pod uwage – jezeli dotyczy i jesli to mozliwe – umiejetnosci, potrzeby i polityke obrotu klientów.

Polityka opisuje proces realizacji transakcji przez Spólke i zapewnia podjecie wszelkich zasadnych dzialan w celu nieustannego uzyskiwania najlepszego mozliwego rezultatu dla klientów. Jednakze nalezy zauwazyc, ze w przypadku zlecenia realizowanego w odpowiedzi na konkretna dyspozycje klienta, Spólka zrealizuje zlecenie zgodnie z dyspozycja, uznajac ze wykonala swoje zobowiazania w zakresie najlepszej mozliwej realizacji.

Kryteria najlepszej mozliwej realizacji zlecen

Okreslajac relatywna wage czynników realizacji, Spólka uwzglednia nastepujace kryteria najlepszej mozliwej realizacji zlecen:

 • Charakterystyke klienta;
 • Charakterystyke zlecenia klienta;
 • Charakterystyke instrumentów finansowych stanowiacych przedmiot zlecenia;
 • Charakterystyke miejsc realizacji, do których mozna skierowac zlecenie.

Najlepszy mozliwy rezultat okresla sie przez odniesienie do ogólnego rezultatu finansowego, na który sklada sie cena kontraktu oraz koszty realizacji zlecenia. Pozostale czynniki realizacji, tj. szybkosc, prawdopodobienstwo realizacji, wielkosc zlecenia, charakter zlecenia lub inne wzgledy w wiekszosci przypadków maja mniejsze znaczenie niz wzgledy ceny i kosztów, chyba ze prowadzilyby do zapewnienia najlepszego mozliwego rezultatu dla klienta rozumianego jako ogólny rezultat finansowy.

Czynniki realizacji

Zarzadzajac zleceniami klientów, Spólka uwzglednia rózne czynniki realizacji, pod warunkiem braku konkretnych dyspozycji wydanych Spólce przez klienta i dotyczacych sposobu realizacji zlecen: Czynniki realizacji obejmuja:

 • Cene
 • Szybkosc i prawdopodobienstwo realizacji
 • Koszty lub prowizje
 • Wielkosc i charakter zlecenia
 • Warunki rynkowe i zmiany na rynku
 • Mozliwosc realizacji
 • Wszelkie inne wzgledy bezposrednie majace wplyw na realizacje zlecenia

Poślizg cenowy

Zostałeś ostrzeżony, że przy obrocie instrumentów finansowych może wystąpić poślizg cenowy. Jest to sytuacja, gdy w chwili przedstawienia zlecenia do realizacji, określona cena podana klientowi może nie być dostępna. W związku z tym zlecenie zostanie zrealizowane mniej więcej na poziomie zleconej ceny klienta. Czyli poślizg cenowy to różnica pomiędzy oczekiwaną ceną zlecenia oraz ceną faktycznej realizacji zlecenia. Jeśli cena realizacji jest lepsza od ceny żądanej przez klienta, zjawisko to nazywane jest dodatnim poślizgiem. Jeśli cena realizacji jest gorsza od ceny żądanej przez klienta, zjawisko to nazywane jest ujemnym poślizgiem. Należy pamiętać, że poślizg jest standardowym elementem występującym przy obrocie instrumentami finansowymi. Poślizg częściej występuje podczas okresów braku płynności lub wyższej zmienności (na przykład na skutek obwieszczeń, zdarzeń gospodarczych, otwarcia rynku lub innych czynników), w rezultacie czego realizacja zlecenia po określonej cenie staje się niemożliwa. Wtedy Twoje zlecenie może nie zostać zrealizowane po zadeklarowanych cenach. Poślizg cenowy może wystąpić w przypadku wszystkich typów oferowanych przez nas kont. Należy zwrócić uwagę, że poślizg cenowy może również wystąpić w przypadku zleceń Stop Loss, zleceń ograniczających oraz innych typów zleceń. Nie gwarantujemy realizacji Twoich oczekujących zleceń po określonej cenie. Jednak potwierdzamy, że Twoje zlecenie zostanie zrealizowane po następnej najlepszej dostępnej cenie rynkowej, najbliższej cenie ustalonej przez Ciebie dla Twojego oczekującego zlecenia.

Konkretne dyspozycje

Jesli klient wydal Spólce konkretna dyspozycje co do sposobu realizacji zlecenia, a Spólka przyjela taka dyspozycje, Spólka zrealizuje zlecenie zgodnie z dyspozycja.

Jednakze w przypadku zlecenia realizowanego w odpowiedzi na konkretna dyspozycje klienta realizacja zlecenia zgodnie z dyspozycja stanowi wykonanie zobowiazania Spólki do zapewnienia najlepszej mozliwej realizacji. Moze to wymagac odstepstwa od Polityki realizacji zlecen w odniesieniu do danego zlecenia.

Miejsca realizacji

Zlecenia sa realizowane przez podmioty, u których skladane sa zlecenia lub do których Spólka przesyla zlecenia w celu realizacji. Miejscem realizacji zlecen klientów sa nalezycie upowaznione firmy inwestycyjne. W takim przypadku firma będzie działać zgodnie z instrukcjami klienta. Do klienta zostanie wysłane odpowiednie ostrzeżenie o braku realizacji zlecenia na podstawie zasad dotyczących realizacji zlecenia.

Ceny

Spólka ustala wlasne ceny obrotu pochodzace od niezaleznych dostawców cen. Glównym sposobem zapewnienia przez Spólke najlepszej realizacji zlecen klientów jest zapewnienie, aby ceny przedstawiane klientowi byly ustalane w odniesieniu do wielu dostawców cen bazowych i zródel danych i w porównaniu z nimi. Mimo to, że firma podejmuje wszelkie uzasadnione kroki, aby uzyskać najlepszy możliwy rezultat dla swoich klientów, nie gwarantuje ona, że w chwili realizacji zlecenia jego cena będzie bardziej korzystna niż cena dostępna gdzieś indziej. Spółka dokonuje przeglądu swoich niezależnych dostawców cen co najmniej raz do roku w celu zapewnienia oferowania prawidłowych i konkurencyjnych cen.

Koszty

W przypadku otwarcia przez klienta pozycji na niektórych rodzajach instrumentów finansowych pobiera sie prowizje lub oplate za finansowanie.

Wielkosc zlecenia

Wielkosc wszystkich zlecen jest wyrazona w jednostkach pienieznych. Klient moze zlozyc zlecenie, jesli posiada wystarczajace saldo na swoim rachunku transakcyjnym. Jesli klient chce zrealizowac zlecenie o duzej wielkosci, w niektórych przypadkach cena moze stac sie mniej korzystna po uwzglednieniu informacji uzyskanych od dostawcy cen.

Szybkosc

Oczywiscie ceny zmieniaja sie z biegiem czasu. Czestotliwosc zmian rózni sie w zaleznosci od poszczególnych instrumentów finansowych i warunków rynkowych. Uwzgledniajac wplyw na ceny obrotu prezentowane na platformie transakcyjnej / terminalu transakcyjnym Spólki, kluczowa role odgrywa technologia wykorzystywana przez klienta do komunikacji ze Spólka. Przykladowo, korzystanie z polaczenia bezprzewodowego, polaczenia telefonicznego lub innego rodzaju polaczenia, które moze skutkowac niska jakoscia polaczenia z Internetem, moze spowodowac niestabilnosc polaczenia z platforma transakcyjna / terminalem transakcyjnym Spólki. W rezultacie zlecenia klienta sa skladane z opóznieniem, co oznacza ze zlecenie moze zostac zrealizowane po wyzszej lub nizszej obowiazujacej cenie rynkowej oferowanej przez Spólke na platformie transakcyjnej / terminalu transakcyjnym.

Prawdopodobienstwo realizacji

Ze wzgledu na poziomy zmiennosci wplywajace na cene instrumentu bazowego Spólka dazy do zapewnienia, aby zlecenia klientów byly realizowane tak szybko jak to zasadnie mozliwe.

Prawdopodobienstwo rozliczenia

Spólka dokona rozliczenia wszystkich transakcji po realizacji lub wygasnieciu danej transakcji.

Wplyw rynku

Na ceny kwotowane przez Spólke, które pochodza od niezaleznych dostawców cen, wplywaja rózne czynniki, które moga miec wplyw takze na czynniki wskazane powyzej. Spólka podejmie wszelkie zasadne dzialania w celu zapewnienia najlepszego mozliwego rezultatu dla swoich klientów.

Wnioski

Klienci sa odpowiednio informowani o tresci Polityki realizacji zlecen. Od klientów uzyskuje sie uprzednia zgode na stosowanie udokumentowanej Polityki realizacji zlecen. Ponadto klienci Spólki otrzymuja wyrazne ostrzezenie (w Umowie z klientem), iz wydanie konkretnej dyspozycji przez klienta moze uniemozliwic Spólce podjecie dzialan przewidzianych w Polityce realizacji zlecen dla osiagniecia najlepszego mozliwego rezultatu w zakresie elementów objetych zakresem dyspozycji.

W niniejszej Polityce klientom udziela sie szczególowych informacji na temat czynników uwzglednianych przez kierownictwo przy obsludze zlecen klientów. Ponadto Spólka poddaje Polityke okresowemu przegladowi, a klienci sa odpowiednio informowani o wszelkich istotnych zmianach.