Aktywa handlowe CFD

Opteck obecnie oferuje ponad 1,000 światowych aktywów w postaci CFD, nieustannie dodając nowe. Aby wyjaśnić, czym są aktywa, pomocne będzie wprowadzenie kilku podstawowych definicji.

Czym są aktywa handlowe i jak mogę na nich zarobić?

Aktywa handlowe lub aktywa finansowe to dowolny przedmiot, lub produkt, który można nabyć i sprzedać – najlepiej z zyskiem. Może być to fizyczny przedmiot jak sztabka złota lub beczka ropy, mogą być to także udziały w firmie, lub waluta na rynku Forex. Cena zasobu rośnie bądź spada w zależności od popytu i sprzedaży, a inwestorzy próbują zarobić, przewidując zmiany kursu aktywów handlowych.

Współczesny handel online stworzył nowe, wyjątkowe okazje, ponieważ aktywami finansowymi obraca się elektronicznie. Inwestorzy mogą także handlować indeksami, w formie powiązanych aktywów, inwestując w ich ceny rynkowe jako kontrakty CFD (kontrakty różnicy kursowej).

Handel Online wyeliminował także potrzebę fizycznego nabywania przez inwestora zasobu, w celu dokonania transakcji. Wszystkie aktywa finansowe dostępne na platformie handlowej Opteck, mogą być obracane jako kontrakty CFD, często nazywane jako aktywa CFD.

Najpopularniejsze Aktywa Handlowe

Istnieją cztery główne kategorie aktywów dostępnych w handlu online jako część rynku CFD:

 • Forex (giełda walutowa lub pary walutowe)
 • Towary
 • Akcje
 • Indeksy

Handel Forex

Handel Forex jest prawdopodobnie najpopularniejszą formą handlu online. Rynki Forex są bardzo ruchliwe, co tworzy nieprzerwane okazje do inwestycji. Dzienny obrót na Forex to często sumy w granicach trylionów dolarów i jest zdominowany przez rządy poszczególnych krajów, banki centralne i duże fundusze inwestycyjne. W ostatnich latach rynek CFD i spread betting znacząco zwiększyły udział niezależnych inwestorów w świecie Forex. Mniejsi, prywatni inwestorzy otwierają teraz miliony pozycji na Forex każdego dnia.

Handel Forex to po prostu próba zarobienia na różnicach kursu wymiany dwóch wybranych walut.

Odwiedź Asset Index, aby zobaczyć pełną listę opcji Forex dostępnych na Opteck.

Handel Towarem

Towary to przede wszystkim najważniejsze produkty, niezbędne do przeżycia – podstawowe produkty żywnościowe i paliwa. Zalicza się także do nich metale szlachetne, takie jak złoto, srebro i platynę, a także towary luksusowe jak kawa i ziarna kakaowca. Wydarzenia geopolityczne, takie jak wojny, zmiany produkcji ropy lub złe plony, mogą zdestabilizować ceny towarów. Przesyt rynku spowoduje spadek cen. Towary takie jak złoto i ropa są szczególnie popularne w postaci kontraktów CFD na platformie handlowej Opteck, między innymi dlatego, że codziennie pojawiają się w wiadomościach.

Odwiedź Asset Index, aby zobaczyć pełną listę towarów dostępnych na Opteck.

Handel Akcjami

Akcje (udziały) to potwierdzenie własności części publicznej firmy jak Apple lub Facebook. Wartość akcji rośnie lub spada w zależności od aktualnych osiągów firmy. Inwestorzy mogą próbować nabywać tańsze akcje, w nadziei, że ich wartość wzrośnie. Niektóre firmy wypłacają także dywidendę swoim udziałowcom. Inwestorzy na Opteck nie muszą kupować akcji, żeby nimi obracać – dostępne są one na platformie handlowej w postaci CFD.

Odwiedź Asset Index, aby zobaczyć pełną listę akcji dostępnych na Opteck.

Indeksy

Indeks jest grupą określonej liczby firm. Ogólna wartość wszystkich firm składowych jest wartością wskaźnika. Indeksy to punkt odniesienia wskazujący aktualny stan określonej gospodarki, sektora gospodarki. Członkostwo w głównym indeksie to kwestia prestiżu dla wielu większych firm i oznaka wyższości nad konkurencją. Otwieranie pozycji handlowych na indeksy, przebiega w ten sam sposób co na akcje. Są one dostępne na Opteck jako CFD i zachowują się w podobny sposób co zwykłe akcje. Indeksy zyskały na znaczeniu jako aktywa finansowe w ostatniej dekadzie, przedtem były szczególnie popularne pośród inwestorów zainteresowanych spread bettingiem.

8 leżących u Podstaw Światowej Gospodarki

Istnieje kilka głównych indeksów dominujących w nagłówkach gazet i które mają status narodowego, a nawet globalnego wskaźnika gospodarczego. Inwestorzy i ekonomowie mogą spierać się o to, który z indeksów jest najważniejszy, ale poniższa lista zawiera najważniejsze wskaźniki, dominujące na rynku, bez względu na ich klasyfikację:

 • S&P 500
 • Nikkei 225
 • FTSE 100
 • DAX
 • NASDAQ Composite
 • Hang Seng
 • SSE
 • Dow Jones Industrial Average

Odwiedź Asset Index, aby zobaczyć pełną listę indeksów dostępnych na Opteck.