Słowniczek

Przygotowaliśmy alfabetyczny słowniczek wszystkich kluczowych pojęć potrzebnych do zrozumienia handlu online.
a
Aktualna Cena

Aktualna cena instrumentu bazowego. Po zakupieniu pozycji cena jej zakupu staje się ceną wyjściową. Aktualne ceny są obiektywnie ustalane przez dostawców danych w czasie rzeczywistym.

Aktyw/Aktyw Bazowy

Aktywa bazowe są wykorzystywane w handlu instrumentami pochodnymi, aby określić aktyw, którego cena może pochodzić od innego aktywu. Instrumenty pochodne są wymieniane na gotówkę i dlatego nie wymagają wymiany aktywów fizycznych. Aktywa bazowe odnoszą się do kontraktu, który opiera się na cenie tych aktywów, ale bez potrzeby ich wymiany, czy nawet własności.

Analiza Fundamentalna

Metoda analizy bezpieczeństwa za pomocą oceny różnych czynników ekonomicznych i finansowych. Celem jest analiza wszystkich czynników, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo, takie jak: ogólne warunki gospodarcze, środowisko przemysłowe oraz czynniki specyficzne dla firmy.

Analiza Techniczna

Metoda oceny aktywu za pomocą analizy danych statystycznych z przeszłości, takich jak ceny i obrót. Wykresy i grafy, w zestawieniu z innymi narzędziami, są analizowane w celu wykrycia jakichkolwiek wyznaczników przyszłej działalności.

Animator rynku

Instytucja finansowa lub osoba handlujące papierami wartościowymi i gotowe dokonać transakcji kupna lub sprzedaży, gdy inwestor jest nimi zainteresowany.

b
Bilans

Suma pieniędzy na Twoim koncie (bez zysków i strat na obecnie otwartych pozycjach)

c
Cena Kupna

Cena, za którą animator rynku zakupi walutę bazową.

Cena Początkowa/Cena Wykonania

Obecna cena rynkowa aktywu bazowego w momencie wykonania opcji.

Cena wyjściowa

Cena, za którą inwestor może nabyć aktyw na rynku finansowym. Cena wyjściowa jest częścią formuły używanej do obliczania ceny końcowej aktywu.

d
Depozyt obowiązkowy

Kwota ocenie wykorzystywana do zabezpieczenia otwartych pozycji. Aby utrzymać otwarte pozycje w stanie aktywnym, upewnij się, że Twój kapitał własny jest wyższy, niż wymagany depozyt obowiązkowy. W przeciwnym razie, pozycje zostaną zamknięte automatycznie.

Dostępny margines wypłacalności

Dostępne środki handlowe (które nie zostały jeszcze zainwestowane w żadną pozycję).

Dźwignia finansowa

Zdolność zajęcia pozycji inwestycyjnej o wartości wyższej niż kapitał własny. Stosowanie dźwigni finansowej w inwestycji polega na deponowaniu części aktualnej wartości aktywu, w który inwestujemy.

e
Ekspozycja netto

Suma wszystkich otwartych pozycji, którymi klient obecnie handluje na rynku.

g
Godziny Handlu

Każdy poszczególny aktyw ma swoje godziny i/lub dni handlowe oraz okres urlopu.

k
Kapitał własny

Aktualny bilans Twojego konta, obejmujący zyski i straty z otwartych pozycji.

Kurs sprzedaży

Cena, po której animator rynku jest gotowy sprzedać walutę bazową na rynku wymiany walut.

Kwota depozytu dostępnego do użytkowania

Część kapitału własnego, wyrażona w procentach, która jest aktualnie wykorzystana w otwartych pozycjach. Kwota depozytu dostępnego do użytkowania = (Wykorzystany depozyt/Kapitał własny) x100. Dla przykładu, jeśli Twoja kwota depozytu dostępnego do użytkowania wynosi 5000$, aby handlować w sposób bezpieczny, musisz ograniczyć tę kwotę dla każdej transakcji do maksymalnie 250$.

Kwota wypłaty

Minimalna kwota, którą możesz wypłacić z konta Opteck wynosi 250$. W przypadku przelewu bankowego minimalna kwota wypłaty wynosi 100$.

o
Otwarte P&L (Zyski i Straty)

Podsumowanie zysków i strat dla wszystkich otwartych pozycji.

p
Podkategoria aktywów

Towary - Złoto, Srebro, Ropa, itd.
Indeksy - NASDAQ, Dow Jones, DAX 30, itd.
Obligacje - Amazon.com Inc, Facebook Inc, Google, ecc.
Waluty - USD/CAD, EUR/GBP, AUD/USD, itd.

Pokrycie ekspozycji

Ekspozycja Netto wyrażona w procentach, pokryta przez kapitał własny.

Pozycja

Inwestycja jest aktywem. Dla przykładu, kiedy kupujesz USD/JPY, otwierasz pozycje USD/JPY w chwili kliknięcia przycisku INWESTUJ.

r
Realizacja zamównienia

Narządzie do realizacji zamówienia pozwala zadecydować, w jaki sposób zostaną przeprowadzone transakcje. Ponieważ ceny rynkowe ulegają zmianie, niektóre żądania handlowe mogą zostać odrzucone. Dlatego jesteśmy podekscytowani mogąc wprowadzić dodatkową metodę realizacji zlecenia, która zapewni, że wszystkie zlecenia zostaną zaakceptowane po najlepszej dostępnej cenie.

s
Spread

Różnica pomiędzy ceną sprzedaży, za którą można sprzedać aktyw a ceną kupna, za którą można aktyw nabyć.

t
Trend

Trend odnosi się do wahań ceny w określonym przedziale czasowym. Im dłużej cena podąża w jednym kierunku, tym silniejszy jest trend. Rozpoznanie trendu umożliwia spekulantom podjęcie trafnych decyzji opierających się na prawdopodobieństwie kierunku ceny aktywu.

w
Wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego

Kiedy kapitał własny spada poniżej wymaganego Depozytu Obowiązkowego, otrzymuje się wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Aby uniknąć zamknięcia pozycji, należy zamknąć lub zredukować otwarte pozycje, bądź wpłacić dodatkową kwotę w celu ich pokrycia.

z
Zlecenie Jeśli-gotowe

Zlecenie Jeśli-gotowe składa się w zasadzie z dwóch zleceń: podstawowe zlecenie, które zostanie wykonane tak szybko, jak pozwolą na to warunki rynkowe oraz drugorzędne zlecenie, które zostanie aktywowane dopiero po realizacji pierwszego zlecenia.

Zlecenie limitowane

Zlecenia limitowane są powszechnie stosowane, aby wejść na rynek i zrobić zysk na określonym poziomie. Zlecenia limitowane w operacjach kupna, mają cenę niższą od aktualnej ceny rynkowej i są wykonywane, gdy cena sprzedaży osiągnie lub przewyższy określony poziom. Zlecenie limitowane w operacjach sprzedaży, mają cenę wyższą od aktualnej ceny rynkowej i są wykonywane, gdy cena kupna przewyższy określony poziom.

Zlecenie Stop/Loss

Zlecenie Stop zostanie wykonane i zamknie pozycję w celu ograniczenia strat w przypadku niekorzystnych zmian rynkowych. Gdy przeprowadzamy zlecenie stop, staje się ono zleceniem rynkowym i zostaje wykonane tak szybko jak to możliwe, po cenie dostępnej na rynku.Zauważ, że cena ta może się różnić od ceny, którą ustaliłeś w zleceniu (Slippage).

Zlecenie WDC (Ważne do czasu)

Rodzaj zlecenia limitowanego, które pozostaje aktywne do czasu wykonania lub anulowania. W przeciwieństwie do zlecenia dziennego, zlecenie WDC może pozostać aktywne na czas nieokreślonej ilości transakcji handlowych.