Dolar Stanów Zjednoczonych w tym tygodniu miał popyt i zachowywał swoją przewagę przeciw rywalom, nie zważając na niejednoznaczne dane, które zostawiły po się tylko nieokreśloność odnośnie zamiarów FRS. Rynki będą śledzili według dzisiejszych danych i starać się zrozumieć, co że będzie z stawką FRS, tak dane lepiej oczekiwanych dadzą nadzieję jednak na podniesienie, przyczynią się wzrostu dolara, lecz spadkowi cen złota i aktywów.

Wskaźniki CPI dla FRS mają bardzo ważne znaczenie, w szczególności oni dotykają ich pragnienia zachować inflację na poziomie 2%, czy chociażby koło tego, przez stosowanie narzędzi monetarnej polityki i stóp oprocentowania. Przewyższające oczekiwania dane CPI powiedzą nam o sytuacji gospodarki Stanów Zjednoczonych i wiarygodności skoku stawek, co rozżarza się, co poprze podniesienie dolara, lecz sprowokuje rozprzedaż pozycji po złocie i amerykańskich aktywach, ponieważ inwestorzy ocenią nadchodzące wzmacnianie kredytowy-walutowej polityki. I przeciwnie - gorsze dane odeprą spadek gospodarki, obniżą wiarygodność podniesienia stawek, doprowadzą do rozprzedaży dolara, natomiast złoto i aktywa na ich tle pójdą w górę w przeczuciu tanich pieniężnych mas i inflacyjnych skutków.

Dziś kluczową stanie się taka informacja:

UE

  • Ekonomiczny szczyt UE

Kanada

  • Produkcyjne sprzedaży, m/m, oczekuje się 0,6%
  • Zakup cudzoziemskich papierów wartościowych, oczekują się 10,12 bln

Stany Zjednoczone

  • CPI, m/m, oczekuje się 0,1%
  • Bazowy CPI, m/m, oczekuje się 0,2%
  • Prowizoryczna ocena humorów konsumentów od Uniwersytetu Manchestera, oczekuje się 91,0