Po obradach FRS, co rozczarowuje, w tym tygodniu, co zostawiło rynki w zamieszaniu odnośnie swoich planów w sprawie podniesienia stawek, wszyscy zwrócą zwłaszcza baczną uwagę na Przemianę ilości zajętych w nie rolniczym sektorze Stanów Zjednoczonych (US Non - Farm Employment Change, NFP), starając zrozumieć, czy będzie FRS i dalej zachowywać swoją wyczekującą pozycję.

NFP - to jeden z najbardziej liczących miesięcznych wskaźników Stanów Zjednoczonych, i tu oczekuje się niewielkie powiększenie od 156 tys. do 170 tys. Federalny rezerwowy bank, co podejmuje decyzje po kredytowy-walutowej polityce kraju, z dużą uwagą obserwuje za przemianami tego wskaźnika, ponieważ on jest uważany za pierwszoplanowy wskaźnik stanu rynków pracy, co tak przekracza oczekiwanie wskaźnik mówi o poprawa rynek nawał pracy, a to, z kolei, świadczy o ogólnogospodarczy poprawa. Nowe etaty wywołują duże trwonienie i rezon osób prywatnych, co wzmacnia dolar, lecz osłabia złoto i aktywa. Wskaźnik, co rozczarowuje, ma odwrotny efekt, obniżam dolar i podejmując ceny towarowego i funduszowego rynków.

Kluczowe ekonomiczne wypuszczania dnia:

Kanada

  • Przemiana ilości zajętych, oczekuje się - 10 tys.
  • Stopa bezrobocia, oczekuje się 7%
  • Handlowy bilans, oczekuje się - 1,7 mld
  • Ivey PMI, oczekuje się 56,2

Stany Zjednoczone

  • Średnioczasowa opłata pracy, m/m, oczekuje się 0,3%
  • Przemiana ilości zajętych w nie rolniczym sektorze Stanów Zjednoczonych (NFP), oczekuje się 174 tys.
  • Stopa bezrobocia, oczekuje się 4,9%
  • Handlowy bilans, oczekuje się - 37,5 mld
  • Wystąpi członek FOMC Fiszer