RBNZ przygotowuje się dziś do ważnych aktualności, rynki są bardzo zainteresowane w ich wizji potocznego i przyszłego ekonomicznego stanu Nowej Zelandii, a najważniejszе - w tym, czy nadadzą oni swoje plany działań w warunkach światowej gospodarki, co pogarsza się, i jej wpływu na НZD bezpośrednio.

Uczestnicy rynku przeważnie przypuszczają skrócenie stawki do 2% od aktualnego poziomu w 2,25% tak, że RNBZ należy stymulować wzrost i działać efektywnie w warunkach spadku kursu ich waluty. Lecz ostatnio widzimy, że rynki stają coraz mniej czułe do skróceń stawek, tak że poprawy dla Kiwi nastaną najwyżej od agresywnych przemian kredytowy-walutowej polityki i stawki, czym oczekuje się.

Ekonomiczne wydarzenia, zaplanowanena dzisiaj:

USA

  • Odkrycie nowych wakatów po JOLTS,oczekują się 5,52 mln.

Ropa Naftowa

  • Zapasy ropy naftowej, oczekuje się - 1,3mln.

Nowa Zelandia

  • Oficjalna stawka pieniężna, oczekuje się 2% przeciw poprzednich 2,5%
  • Uchwała RBZN po stawce
  • Uchwała RBNZ w kredytowo-walutowej polityce
  • Konferencja prasowa RNBZ