Indeks PMI zakresu usług wielkiej Brytanii stanie się rodzynkiem dnia, ponieważ funt już kilku tygodniów demonstruje swoją siłę i zamyka się powyżej kazdego dnia, tak samo jak i wskaźniki, które wychodzą na wysokich poziomach, nie zważając na niedawny pesymistyczny humor, spowodowany głosowanie na korzyść Brefix. Jeżeli dane indeksu PMI zakasują oczekiwania, to zobaczymy jak GBP wzleci, a brytańskie indeksy przedłużą padać.

W miesiącu, w którym dominować będą Centralne Bańki i ich decyzje i komentarze, wszystkie oczy są przykute do Australii, gdzie wyjdą dane po gotówkowym kursie AUD (oczekuje się 1,5% bez zmian) i uchwała po stawce РБА, a CB wyrazi swoje zdanie odnośnie potocznego i przyszłego rynkowego położenia, a także da podpowiadanie odnośnie możliwych działań ze swojej strony. Jeśli RBA zdziwi rynki podwyższeniem stawek czy agresywnym humorem, AUD stanie wszędzie rosnąć. Owak, jeżęli stawki będą skrócone czy humory są pesymistyczne - AUD upadnie w cenie.

Dzisiejsze kluczowe ekonomiczne wydarzenia i dane:

Ogólne

  • Zebranie G20

Wielka Brytania

  • Indeks PMI zakresu usług wielkiej Brytanii, oczekuje się 49,1

Australia

  • Potoczne rachunki, oczekują się - 20,2 mld
  • Uchwała po stawce RBA
  • Gotówkowy kurs AUD, oczekuje się bez przemian - 1,50 %