W tym tygodniu rozdziały wszystkich najbardziej wpływowych banków centralnych wystąpią z rozmowami na przedsięwzięciach poświęconym tym czy innym wydarzeniom. Uczestnicy rynku będą uważnie oceniali rozmowy, ponieważ z ich można zrozumieć są które potoczne poglądy i prognozy banków na przyszłość, a także wszyscy będą czekali jakichkolwiek wspomnień odnośnie przemian kredytowy-walutowej polityki w najbliższej przyszłości. Agresywne występy pójdą na korzyść odpowiednim dewizom, a słabsze - sprawią im straty.

Dziś wystąpią przewodniczący Europejskiego CB, Szwajcarskiego NB, a także Bańka Kanady, co zagraża zmiennością kursu odpowiednich walutowych par. Oczekuje się, że dane Ifo Niemiec dadzą doskonały wynik, zademonstrowawszy niewielki przyrost humorów biznes środowiska, tu przewidują wskaźnik 106,3, podczas gdy od sprzedaży nowych domów w Stanach Zjednoczonych nie oczekuje się nic dobrego, tu przypuszczają spadek wskaźnika do 598 tys. Dane lepiej oczekiwanych doprowadzą do podniesienia odpowiednich dewiz, a goreje za oczekiwane - do ich spadku.

Dzisiejsze ekonomiczne aktualności:

Eurostrefa

  • Biznes klimat Niemiec zgodnie Ifo, oczekuje się 106,3
  • Występ przewodniczącego ECB Dragi

Szwajcaria

  • Występ przewodniczącego Szwajcarskiego Banku Narodowego Jordana

Stany Zjednoczone

  • Sprzedaży nowych domów, oczekują się 598 tys.

Kanada

  • Występ rozdziału Banku Kanady Płozy