W USA zarysowuje się obraz innego charakteru, ostatnie dane rynku nawału pracy demonstrują podniesienie tego sektora, widzimy stabilny wzrost inflacji płacy zarobkowej, co prowadzi do wzrostu pewności konsumentów, a także popycha rynki do oceny bardziej wysokiej wiarygodności podwyższenia stawki w następnym miesiącu. To doprowadzi do silnego wzrostu USD przeciw innym dewizom.

Ze względu na pełne przeciwieństwo okoliczności dwóch gospodarek, co złożyło się, można czekać późniejszego spadku GBPUSD, może nawet do 1,2500 w następnym miesiącu, przecież rynki błyskawicznie zamykają swoje pozycje po funcie, powracając do dawno zapomnianych "longach po dolarze USA.

Dzisiaj zobaczycie takie kluczowe wskaźniki:

Kanada

  • Pozwolenia na budownictwo, m/m,oczekuje się 2,7

Australia

  • Biznes zaufanie NAB, wstępnie 6

Chiny

  • CPI, r/r, oczekuje się 1,7%
  • CPI, r/r, oczekuje się - 2%