Z aktualności Europy. Upoważniona UE oświadczył, że zjednoczone Królestwo może zachować swoje członkostwo, jeśli zmieni swoją decyzję przez referendum. Teraz na rynkach przewaga oddaje się euro przeciw funta szterlinga, EUR/GBP przedłuża osiągać poziomów, których nie było z 2013 roku. Jak zawsze, dowolne aktualności po temacie doprowadzą do wahań rynków. Oddzielnie warto odznaczyć reliz sprawozdania Banku Anglii po finansowej stabilności i występ jego zarzący z tego powodu.

Dzisiaj warto zwrócić uwagę na następne ekonomiczne aktualności:

UK

  • Indeks PMI w zakresie usług, oczekuje się 53,1
  • Sprawozdanie o finansowej stabilności Banku Anglii
  • Występ zarzący Banku Anglii Carney

USA

  • Zamówienia na fabryczną produkcję, oczekuje się - 0,8
  • Występ członka FOMC Dubley

NZD

  • Indeks cen GDT (GlobalDairyTrade), zawczasu 0