Dzisiejsze kluczowe dane:

USA

  • Pozwolenia na budownictwo, oczekują się 1,17 mln.
  • Rozpoczęte budownictwo domów, oczekują się 1,19 mln.

Nowa Zelandia

  • Indeks cen GDT, oczekuje się 7,7%

Kanada

  • Wystąpienie publiczne zarządcy Banku Kanady Poloza

Japonia

  • Uchwała po kredytowo-walutowej polityce
  • Konferencja prasowa Banku Japonii