Dziś w ciągu dnia odbędzie się wyjście dużej ilości ekonomicznych aktualności i występów wybitnych osobistości.

W Zjednoczonym Królestwie odbędzie się wypuszczanie wskaźnika Czystych pożyczek osobom prywatnym, oczekują się 4 mld, a także - występ członka MRS Forbsa. Przewyższające oczekiwania dane czy agresywny humor mowy doprowadzą do przedłużenia niedawnego podniesienia GBP, i przeciwnie - gorsze dane czy słaba mowa doprowadzą do spadku.

W Stanach Zjednoczonych zobaczymy ostateczny PKB kw/kw, Niedokonane sprzedaży domów i zapotrzebowania na podręcznik z bezrobocia, oczekuje się 1,3%, -0,1% i 260 tys. odpowiednio. Lepsze wskaźniki doprowadzą do wzrostu waluty, a gorsze do jej spadku. Uczestnicy rynku również uważnie będą stosowali do występu Jellen, żeby zrozumieć, czy warto czekać których albo przemian w kredytowy-walutowej polityce.

Rozdział Banku Japonii Kurodu również przesłuchają z zainteresowaniem, szukając aluzji na późniejsze osłabienie kredytowy-walutowej polityki. Jeśli on zacznie mówi o dodatkowej stymulacji, JPY szybko osłabnie wszędzie, a oto agresywna mowa pomogła by jenie wspiąć się. Również wyjdą wskaźniki kosztów na gospodarstwo domowe, g/g, a także bazowy CPI g/g, tu oczekuje się -2,1% i -0,4% odpowiednio.

Na dodatek do wszystkiego, w Chinach wyjdzie Produkcyjny indeks PMI Caixin, oczekuje się 50,1, uczestnicy wszystkich rynków znajdą ten wskaźnik ciekawym dla się, a zwłaszcza - wschodnich, przecież on pokaże jak Chiny poczuwają się w warunkach światowego popytu, co pada.

Dziś zobaczymy następne dane:

Eurostrefa

 • Poprzedni CPI Hiszpanii, g/g, oczekuje się 0,1%
 • Przemiana ilości bezrobotnych Niemiec, oczekuje się - 5 tys.

Wielka Brytania

 • Czyste pożyczki osobom prywatnym, m/m, oczekują się 4 mld
 • Występ członka MRS Forbsa

Stany Zjednoczone

 • Ostateczny PKB, kw/kw, oczekuje się 1,3%
 • Zapotrzebowania na podręcznik z bezrobocia, oczekują się 260 tys.
 • Występ członka FOMC Pauela
 • Niedokonane sprzedaży domów, m/m, oczekuje się -0,1%
 • Występ przewodniczącego FRS Jellen

JPY

 • Koszty na gospodarstwo domowe, g/g, oczekuje się -2,1%
 • Bazowy CPI Tokio, g/g, oczekuje się -0,4%
 • Występ rozdziału Banku Japonii Kurody

Chiny

 • Produkcyjny indeks PMI Caixin, oczekuje się 50,1