Dziś ważny dzień jak w Królestwie Zjednoczonym, tak i w Stanach Zjednoczonych. Z obu stron oczekuje się potok informacji, tak że rynki zataiwszy tchnienie czekają wyników i wskaźników, zdolnych zaważyć na kredytowy-walutowej polityce tych krajów. Dziś my albo zobaczymy jeszcze większą rozbieżność GBP i USD, albo nowe wieloletnie minima, ustalane GBPUSD, albo że późniejsze wznowienie i zamknięcie Post-Breksit strat.

Od Wielkiej Brytanii czekamy kluczowe wypuszczania i uchwały Banku Anglii, tu ogłoszą oficjalną bankową stawkę i objętość kosztów na zakup aktywów. Oba wskaźniki oczekują się do wyjścia bez przemian, ponieważ BA wciąż życzy zobaczyć wpływ swojej zeszłej kredytowo-walutowej polityki, a już potem czynić nowe działania. Rynki więcej są zainteresowane w podziale głosów "za i przeciw", więc jeśli wspierających podniesienie stawek czy rozszerzenie objętości kosztów na zakup aktywów stanęło więcej, to można czekać dynamicznych wahań GBP i brytańskich aktywów, lecz najprawdopodobniej szczególnych przemian nie stanie się. Jeśli że większość zechce obcinać stawkę, lecz zwiększyć objętość zakupów, to GBP stanie padać, a byki pośpieszą włazić z drogi, a oto aktywa staną hoduj, przecież duża ilość tanich pieniędzy zawsze prowokuje kupno papierów wartościowych. I absolutnie przeciwległy scenariusz rozwinie się jeżeli głosowanie przejdzie na korzyść skrócenia obu wskaźników.

W FRS odbędą się obrady po stawce i kredytowy-walutowej polityce. Jeśli oni wprowadzą takie przemiany, których rynki od ich czekają, i które już ocenili wskutek rosnącej wiarygodności podniesienia, to USD będzie bezwzględnie przewyższał wszystkich przeciwników, a oto aktywa i indeksy etatów pójdą na spadek. Ponieważ FRS preferowali wyczekiwać i nie czynić kardynalnych środków, to dzisiejsze dane albo ostatecznie rozpalą wiarygodność podwyższenia stawki, albo i całkiem zgaszą i te iskry, które jeszcze żarzyły się wysiłkami członków FOMC. Wśród 10 wypuszczań, które dziś są zaplanowane, dane po detalicznych sprzedażach, PPI i zapotrzebowania na podręcznik z bezrobocia staną się najbardziej hucznymi, i jeśli oni zakasują oczekiwania - USD czeka wzrost, a jeśli że i inne dane pokrzepią ich swoimi wynikami, to wiarygodność skoku stawki zrośnie i będzie uwzględniona w cenach, a GBP/USD pójdzie na dno. Jednak, jeśli dane rozczarują oczekiwania, wtedy USD stanie tracić pozycje, a nadzieja na wzrost stawek w następnym tygodniu stanie