Na wczorajszych zebraniach ECB Dragi odznaczył, że potoczna kredytowo-walutowa polityka oraz inne objęte narzędzia pracują jak najlepiej, co pobudzało rynki do zakupu EUR, a na koniec on dodał, że ECB przyjmie czekającą pozycję, nie czyniąc nowych środków. Jednak, konferencja prasowa odbyła się i niedźwiedzi znów pojawiły się na powierzchni, ponieważ rynki rozstrzygnęły, że ryzyko spadku jest zbyt duże i stanęły rozprzedawać swoje pozycje po euro.

Dzisiaj, a także na moment odkrycia, w poniedziałek, staną znane najważniejsze dane z Zjednoczonego Królestwa, Kanady, Australii i Chin.

W ogóle - jak zawsze: jeżeli dane zakasują oczekiwanie, rynki zobaczą podniesienie odpowiedniej gospodarki, co doprowadzi do wzrostu tej albo innej waluty przeciw innym. I przeciwnie, jeżeli dane rozczarują oczekiwanie, odpowiedniej gospodarce będzie ciężko i jej waluta zacznie padać w cenie.

Dzisiaj wyjdzie następna informacja:

Wielka Brytania

  • Towarowy handlowy bilans, oczekuje się - 11,7 mld

Strefa Euro

  • Zebrania Eurogrupy

USA

  • Występ członka FOMC Rosegrena

Kanada

  • Przemiana ilości zajętych, oczekują się 16 tys.
  • Stopa bezrobocia, oczekuje się 6,9%
 

W azjatyckiej sesji poniedziałku wyjdą takie nowości:

Australia

  • Występ pomagiera rozdziału RBA Kenta
  • Biznes rezon NAB, zawczasu 4

Chiny

  • Przemysłowa produkcja, r/r, zawczasu 6%
  • Utrwalona objętość inwestycji do aktywów, z początku roku/rok, zawczasu 8,1%