Kanada

  • NHPI, m/m, oczekuje się 0,2%

USA

  • Zapotrzebowania na pomóc z bezrobocia, oczekuje się 272 tys.
  • Importowę ceny, m/m, oczekują się - 0,2 e
  • Nie opłacone hipoteczne kredyty, zawczasu 4,77%

Nowa Zelandia

  • Detaliczne sprzedaży, kw/kw, oczekuje się 1%
  • Bazowe detaliczne sprzedaży, kw/kw, oczekuje się 1,1%

Chiny

  • Przemysłowa produkcja, r/r, oczekuje się 6,2%
  • Utrwalone inwestycje w aktywy, z początku roku/rok, oczekuje się 8,9%