W tym tygodniu odbędzie się mnóstwo fundamentalnych wypuszczań, co stoi, to będą wydarzenia, które doprowadzą hadlowców do zachwytu wyrabianymi wahaniami i handlowymi możliwościami, co nadaje się. I tak, oto trzy najważniejsze z ich:

1. Rezerwowy Bank Australii (RBA) zamierza opublikować gotówkowy kurs i comiesięczną uchwałę. Gotówkowy kurs, który jest krótkoterminową stopą oprocentowania, to największy czynnik w ocenie waluty, tak wzrost kursu pozytywnie zaznaczy się na odpowiedniej walucie, a obniżenie - negatywnie. Ponieważ tu oczekuje się, że on pozostanie nieodmiennym, ta uchwała po stawce stanie się głównym narzędziem RBA dla zawiadomienia inwestorów o swojej kredytowy-walutowej polityce, zaćmiewając wypuszczanie kursu i przygotowując rynki do skoku. Jakiekolwiek przejawy siły z boku RBA, na przykład rozmowy o ekonomicznym wzroście i stabilności, doprowadzą do powszechnego podniesienia australijskiego dolara, a oto słaba pozycja banku - do jego obniżenia.

2. PMI zakresu usług Królestwa Zjednoczonego będzie opublikowany w środę. Ten wskaźnik odeprze wynik badań, przeprowadzonych wśród managerów po zakupach w zakresie usług, w celu otrzymać najaktualniejszą i relewantną ocenę potocznego ekonomicznego stanu oczami tych managerów i ich firmy. Oczekuje się, że wskaźnik złoży 52,1, że niżej czym 52,9 w zeszłym miesiącu, a ponieważ on jest uważany za główny wskaźnik ekonomicznego stanu, to wynik lepiej przewidującego doprowadzi do wzrostu GBP, wpajawszy optymizm do uczestników rynku. A oto wynik, co rozczarowuje, wywoła spadek GBP i obniży rezon rynków.

3. Przemiana poziomu nawału pracy w сельскохозяйственном sektorze USA (NFP), chociaż i nie jednomyślnie, lecz uważany za najbardziej liczący wskaźnik z tych, co wypuszcza się w Etatach za miesiąc, oczekuje się, że on zademonstruje wzrost od 151 tys. do 171 tys. Federalny Rezerwowy Bank (FRS) omenów decyzja po kredytowy-walutowej polityce kraju, doradzamy bacznie śledzić za tym wypuszczaniem, jak za pierwszy wskaźnik stan rynek pracy. Tak dane lepiej oczekiwanych powiedzą nam o podwyższeniu poziomu nawału pracy, czyli można czekać i ogólnogospodarczego postępu - nowe etaty doprowadzają do rozszerzenia nabywczych możliwości, zwiększenia kosztów i wzrostu rezonu konsumentów. Gorsze dane zdobędą odwrotny efekt, wprowadzając dolar do depresji, podczas gdy rynki oceniają spadek spożywczych kosztów i rezonu.