EUROPE

Euro zostaje stosunkowo słabym, ponieważ oświadczenia przedstawicieli EBC są dosyć sprzeczne. Tak Wiedman, zatwardziały "jastrząb", odznaczył, że nie widzi potrzeby w podalszym osłabieniu wskutku BREXIT, podczas gdy Coeure, znany "gołąb", mówi, że bezczynność obejdzie się UE drogo, i że bank gotowy wypuszczać zbywalność na rynek, jeżeli i kiedy to będzie potrzebne. Czekamy, że oświadczenia zwolenników różnych myśli jeszcze wniosą zmienność na rynek.

Aktualności dnia: Bezrobocie Hiszpanii, oczekuje się - 99,3 tys.

UK

Angielski bank zbiera siły dla wsparcia Brytanii po BREXIT. Była ustalona obserwacja za jednymi z największych kredytorów kraju, żeby zabezpieczyć stabilność, a Carney oświadczył, że przygotowuje takie środki, które dodadzą siły bankom do wydania pożyczek przy słabszym ich pieniężnym zabezpieczeniu, uważając, że to należy zastosować natychmiast w celach odnowienia po BREXIT. Z punktu widzenia fiskalnej polityki, kanclerz George Osbourne planuje obniżyć korporacyjny podatek z 20% do 15%. To zrobi kredytową stawkę najniższą wśród krajów Wielkiej 20. Jednak, teraz rynki są skute oczekiwaniem uruchamiania artykułu 50. To wydarzenie odrysuje przyszły kierunek jak UE, tak i UК.

Aktualności dnia: Indeks PMI budownictwa, oczekuje się 50,6

Australia

W Australii dziś jest zaplanowany szereg ważnych wydarzeń, głównym z których stanie się ogłoszenie pieniężnej stawki i oświadczenie RBA o stawce. Większość prognoz pochyla się do niezmienności stawki na poziomie 1,75%, lecz niektóre "duże gule" jednak uważają, że będzie obniżenie do 1,5%. Skrócenie i pokojowy humor oświadczenia będzie mocno szokować rynki i zobaczymy masową wyprzedaż po AUD i podwyższenie w indeksie ASX 200, ponieważ wzrost poziomu zbywalności doprowadza do podniesienia aktywów.

Wiadomości dnia:

Detaliczne sprzedaży, oczekuje się 0,3%

Handlowy bilans, oczekuje się - 1,72 mld

Inne wiadomości w świecie:

Chiny

Indeks dziedziny usług PMI zgodnie Caixin, oczekuje się 52,3

Nowa Zelandia

Biznes pewność NZIER, poprzednio na poziomie 2

Kanada

Wyniki badań Banku Kanady względem prognoz na przyszłość