ANALIZY FUNDAMENTALNEJ

More Posts

Obniżenie w wielkiej Brytanii S&P z АAA do AA 2016-06-28 09:53

Dla Zjednoczonego Królestwa zaczęły przejawiać się nieszczęścia, co jest skutkiem ich wyjścia z UE. Na przykład, S&P obniżył ich ranking z ААА do АА, a Fitch obcinali swój ranking z АА do АА, zauważywszy, że gospodarka WB ma nieatrakcyjne perspektywy. Jednym z skutków BREXIT stały się polityczne problemy, z którymi zdarzy się walczyć.